Radio- ja televisiotoimittajien liitto: Yle söi sanansa

20.6.2016

Radio- ja televisiotoimittajien liitto sekä sen jäsenyhdistykset Ylen ohjelmatyöntekijät ja Freelance-ammattiosasto ovat toimittaneet Ylelle kannanoton, jossa kritisoidaan Ylen päätöstä ostaa käännöksiä työehtosopimukseen aidosti sitoutumattomilta ja sen ulkopuolisia yhtiöiltä.

 


Yle söi sanansa

 

RTTL ja sen jäsenyhdistykset YOT ja FAO ovat tyrmistyneet Ylen päätöksestä hankkia käännöksiä työehtosopimukseen sitoutumattomilta käännöstoimistoilta.

Yle on sanonut edellyttävänsä, että käännösten toimittajat toimivat kestävin ammattieettisin ehdoin

 

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ja sen jäsenyhdistykset YOT ja FAO vetosivat 13.1.2016 Yleen, jotta se ei tekisi av-kääntäjien työehtoja huonontavia sopimuksia. Alalla astui viime vuonna voimaan työehtosopimus, jolla käännöstoimistojen kääntäjille pyritään takaamaan säälliset palkkiot ja työehdot.

Yle vastasi vetoomukseen 20.1.2016. Vastineessaan Yle vähätteli ulkoistettavien töiden määrää ja korosti, ettei sen tavoitteena ole av-kääntäjien aseman heikentäminen. Vastineen mukaan Yle pitää käännösten laatua tärkeänä ja edellyttää käyttämiltään käännöstoimistoilta toimimista kestävin ammattieettisin ehdoin.

Puheistaan huolimatta Yle on hankkimassa käännöksiä BTI Studios Oy:ltä, Lingsoft Oy:ltä ja SDI Media Oy:ltä. BTI Studios Oy on kiertänyt allekirjoittamaansa työehtosopimusta irtisanomalla työsuhteisia kääntäjiään ja teettämällä yhä suuremman osan käännöksistä alihankintana. Lingsoft Oy ja SDI Media Oy eivät puolestaan ole allekirjoittaneet koko työehtosopimusta.

Olemme tyrmistyneet siitä, että Yle toimii täysin sanojensa vastaisesti. Päätöksellään Yle rohkaisee käännöstoimistoja kiertämään työehtosopimusta, mikä on omiaan heikentämään kääntäjien työehtoja. Julkisen palvelun yhtiönä Ylellä on velvollisuus ja mahdollisuus olla eturintamassa tervehdyttämässä av-käännösalaa ja parantamassa suuren yleisön katselukokemuksia. Se on kuitenkin valitsemassa lyhytnäköisimmän ja käännösten laadun kannalta vahingollisimman tien.

Helsingissä 20.6.2016

 

Radio- ja televisiotoimittajien liitto  RTTL ry. 

Ari-Pekka Sirviö, puheenjohtaja

 

Ylen ohjelmatyöntekijät YOT ry.

Hilla Blomberg, puheenjohtaja

 

Freelance-ammattiosasto FAO ry.

Kirsi Mattila, puheenjohtaja

 

 

 


 

Yle julkaisi kannanottoon vastineen 21.6.2016:

 

 

Vastine RTTL:n, YOT:n ja FAO:n kirjoitukseen 20.6.2016.

 

Ylen arkistokäännösten, av-käännösten ja ohjelmatekstitysten tuore hankintapäätös on aiheuttanut keskustelua alan piireissä. Av-käännöshankinnat tulevat kattamaan noin viisi prosenttia Ylen av-käännöksistä, mukaan lukien arkistokäännökset. Loput käännöksistä tuottavat edelleen Ylen omat kuukausipalkkaiset kääntäjät ja freelancerit.

Ylen hankintoihin sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Yle ei siis voi - toisin kuin yksityisen sektorin toimija - vapaasti valita tahoja, joilta se hankkii käännöksiä, vaan hankintalain kynnysarvon ylittävät hankinnat on kilpailutettava.

Julkisessa tarjouskilpailussa Yle ei voi vaatia tarjoajia sitoutumaan työehtosopimuksiin, joilla ei ole yleissitovaa statusta. RTTL:n, YOT:n ja FAO:n kirjoituksessa mainittu käännöstoimistojen työehtosopimus ei ole yleissitova, joten sitä ei voitu tarjouspyynnössä huomioida.

Hankintalain mukaista julkista hankintaa ei lain mukaan myöskään voida rajoittaa koskemaan ainoastaan suomalaisia tarjoajia. Nyt sekä ohjelmatekstitysten että av-käännösten tarjouskilpailun voitti kuitenkin Ylen pitkäaikainen yhteistyökumppani ja kotimainen kielitoimisto.

Arkistokäännöksiä hankimme kilpailutuksen perusteella tarpeen ja tarjonnan mukaan useammalta eri käännöstoimistolta.

Käännösten laadusta Yle ei tule tinkimään jatkossakaan. Mikäli tarjouskilpailun voittaja ei syystä tai toisesta pysty tuottamaan Ylen edellyttämää laatua, hankinnat siirtyvät noudatettavan hankintatavan mukaan tarjouskilpailussa toiseksi tulleelle tarjoajalle.

Christoffer Forssell
päällikkö, Yle Kääntäminen ja versiointi

 

 


 

Lähteet: RTTL, Yle

Ylen vastine lisättiin sivulle 21.6.2016