Av-kääntämisen FAQ

Mikä av?

 

Av-kääntämistä eli audiovisuaalista kääntämistä on kaikki, missä käännettävä ”teksti” sisältää sekä ääntä että kuvaa, kuten televisio-ohjelmat, elokuvat, mainokset, oopperaesitykset ja tietokonepelit. Av-kääntämisen tavallisimpia alalajeja ovat ruututekstitys, dubbaus, selostus ja voice-over.

 

Miksi tv-kääntäjät tekevät niin paljon virheitä?

 

Ohjelmatyypistä riippuen vajaan tunnin ohjelman suomennoksessa voi olla 350–600 repliikkiä eli yksittäistä ruututekstiä. Virheitä voi jäädä suuriin tekstimääriin huolellisesta tarkistamisesta huolimatta. Virheet voivat myös johtua kääntäjien työolosuhteista (kiireestä ja alhaisesta palkkiotasosta). Kannattaa lisäksi huomioida, että rajallisen tilan ja ajan vuoksi ruututekstit ovat paikoin hyvinkin tiivistettyjä virkkeitä. Ruututeksti voi näin ollen erota paljon lähtötekstin suorasta käännöksestä ja vaikuttaa ”virheelliseltä”. Jos tapaat av-kääntäjän ja haluat tehdä häneen hyvän vaikutuksen, älä esitä tätä kysymystä ainakaan heti ensimmäisenä...

 

Miksi ruututeksteihin ei käännetä kaikkea, mitä puhuja sanoo?

 

Katselunautinnon kannalta ei olisi tarkoituksenmukaista, jos televisioruutu olisi koko ajan ylhäältä alas asti tekstin peitossa, joten käännökselle on varattu kaksi riviä ruudun alareunasta. Yhteen ruututekstiin mahtuu noin 60–70 kirjainta, välimerkkiä ja välilyöntiä, ja jo tämä tilan rajallisuus vaatii yleensä tiivistämään tekstiä. Lisäksi katsojan on ehdittävä lukea käännös suurin piirtein samassa ajassa kuin puhuja puhuu ja seurata vielä kuvaakin, mikä pakottaa kääntäjän entistäkin tiiviimpään ilmaisuun. Hänen on arvioitava, mikä puheessa on kuvassa parhaillaan tapahtuvien asioiden, dialogin jatkuvuuden, juonen yms. kannalta olennaista ja muotoiltava se helppotajuiseksi tekstiksi.

 

Miksi telkkarissa ei käännetä kirosanoja niin kuin ne sanotaan?

 

Jotkin tv-kanavat kehottavat suomentajia välttämään voimakkaita kirosanoja ja muita alatyylisiä ilmauksia tai jopa kieltävät tiettyjen sanojen käytön ruututeksteissä. Myös suomentajat itse saattavat laimentaa tai poistaa käännöksestä kirosanoja. Syynä tähän voi olla ajatus, että voimasanat ovat voimallisempia kirjoitettuina kuin lausuttuina, tai sitten tilan puutteesta johtuva tiivistämisen ja karsimisen tarve. Kirosanat ovat aina kulttuuri- ja tilannesidonnaisia.

 

Miten kauan yhden ohjelman kääntäminen vie?

 

Se riippuu monesta asiasta: ohjelman pituudesta, puheen määrästä ja tahdista, sisällöstä, aiheen tuttuudesta tai vieraudesta, kääntäjän vireystilasta jne. Yleinen arvio sopivasta työtahdista ruututekstien kääntäjälle on keskimäärin 20-25 ohjelmaminuuttia valmista, ajastettua käännöstä per työpäivä.

 

Miten av-kääntäjäksi pääsee?

 

Av-kääntämistä opetetaan monen yliopiston kieltenlaitoksissa, mutta muodollisia pätevyysvaatimuksia alalle ei ole. Monet toimeksiantajat edellyttävät listoilleen pyrkiviltä kokemusta av-kääntämisestä, mutta eräät niistä myös lupaavat antaa ”ammattikoulutuksen” alalle. Alalle hakeutuvien kannattaakin selvittää, mitä av-kääntäjältä vaaditaan, kuinka vaativaa työ on ja millainen on asianmukainen palkkiotaso.

 

Mihin ammattiliittoon av-kääntäjän kannattaa kuulua?

 

Av-kääntäjä voi kuulua joko Kieliasiantuntijoihin, joka on Akavan Erityisalojen alainen liitto monikielisen viestinnän, kielten, kääntämisen ja tulkkauksen parissa työskenteleville, tai Journalistiliittoon, johon Ylen (ja aiemmin Maikkarin) kääntäjät ovat perinteisesti kuuluneet. Ammattiliiton lisäksi av-kääntäjän kannattaa liittyä Suomen kääntäjien ja tulkkien liittoon (SKTL), joka ei ole ammattiliitto vaan yhdistys joka valvoo kääntäjien etuja monin muin tavoin. SKTL ylläpitää kääntäjärekisteriä, josta asiakkaat voivat etsiä kääntäjää projektilleen, sekä mm. tarjoaa sosiaalista toimintaa.

 

Kuka tätä sivustoa ylläpitää?

 

Av-kääntäjät.fi-sivusto sai alkunsa vuonna 2010 ammattikunnan yhteisenä vapaaehtoisprojektina, kun alan huononevat työehdot synnyttivät tarpeen lisätä alamme yleistä tunnettuutta. Sivujen luomiseen osallistui useita kymmeniä av-kääntäjiä. Sivujen sisältö ja ulkonäkö päätettiin uudistaa keväällä 2020 samalla kun ruututekstitysten laatusuositusprojekti saatiin päätökseen. Sivustoa päivittää edelleen vapaaehtoisesti vaihtuva joukko av-kääntäjiä eikä se edusta esimerkiksi mitään alan ammattiliittoa. Sivuston ylläpitäjiin saa yhteyden lähettämällä yksityisviestin Facebookin Suomen av-kääntäjät -sivulle.