Käännöstekstitysten laatusuositukset

Tammikuussa 2020 julkaistut käännöstekstitysten laatusuositukset perustuvat av-käännösalan käytänteisiin, ja ne on laadittu yhteistyössä kääntäjien, käännöstoimistojen, tv-kanavien, suoratoistopalveluiden ja Kotimaisten kielten keskuksen edustajien kanssa. Nämä suositukset koskevat televisiossa, suoratoistopalveluissa ja tallenteilla käytettäviä av-teoksia. Ohjeita voi suurelta osin soveltaa myös elokuvateatteritekstityksiin. Sen sijaan ohjeet eivät koske ohjelmatekstityksiä.

 

Laatusuositustyöryhmä on laatinut suositukset paitsi suomenkielisille, myös Suomessa käytettäville ruotsinkielisille tekstityksille, jotka poikkeavat paikoin Ruotsin käytännöistä.

 

Laatusuositusten tarkoitus on

  • palvella kaikkia av-tekstitysten tuottamiseen osallistuvia ja niitä hyödyntäviä osapuolia, loppujen lopuksi myös katsojia
  • luoda yhdenmukaiset tekstityskäytänteet
  • toimia ohjenuorana kääntäjille
  • toimia laadun merkkinä käännösten tilaajille ja teettäjille
  • vakiinnuttaa alan sanastoa.

 

Näiden laatusuositusten noudattamista suosittelevat seuraavat tahot:

AlfaTV

BTI Studios Oy

Kieliasiantuntijat ry.

Kotimaisten kielten keskus

Lingsoft Language Services Oy

Mtv Oy

Pre-Text Oy

Rosmer International osk.

Saga Vera Oy

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto

Yleisradio

 

Lista päivittyy.

LATAA

TULOSSA: suomalaisten käännöstekstitysten laatusuositukset englanniksi