Ajankohtaista

BTI International Oy:n 98 irtisanoutunutta kääntäjää ovat laatineet entiselle työnantajalleen avoimen kirjeen.
Broadcast Text International on tarjonnut MTV Medialta liikkeenluovutuksessa siirretyille kääntäjille uutta sopimusta. Tarjous tehtiin ammattiliittojen ohi kesken sopimuskauden, ja se koski sekä lokakuun irtisanoutumisten jälkeen BTI:lle jääneitä kääntäjiä että osaa irtisanoutuneista.
98 av-kääntäjää on irtisanoutunut MTV Median ulkoistettua käännöstoimintansa Broadcast Text Internationalille.
MTV Media on myynyt tv-käännöstoimintansa Broadcast Text International -konsernin tytäryhtiölle BTI International Oy:lle. Maanantaina 1.10.2012 käännöstoimiston palvelukseen siirretään kahdeksan vakinaista ja toistasataa työsuhteista freelanceria. Kääntäjille asia ilmoitettiin neljä päivää ennen siirron toteuttamista.
Av-käännöstoimistot tarvitsevat suomalaisia av-kääntäjiä, mutta asianmukaisista työehdoista ja kohtuullisista palkkioista joudutaan neuvottelemaan.
Työneuvoston 2.12. antaman lausunnon mukaan kolme Broadcast Text Internationalille työskennellyttä freelanceria ovat tehneet työtä yrittäjinä eivätkä työsuhteisina freelancereina. Lausunto syntyi äänin 6–3.
Av-kääntäjien sivustolta tunnustus Pre-Text Oy:lle
Suomen Journalistiliitto palkitsi Av-kääntäjien sivuston ja foorumin perustajat vuoden 2010 järjestötekopalkinnolla.
RSS ATOM