Ajankohtaista

98 av-kääntäjää on irtisanoutunut MTV Median ulkoistettua käännöstoimintansa Broadcast Text Internationalille.
MTV Media on myynyt tv-käännöstoimintansa Broadcast Text International -konsernin tytäryhtiölle BTI International Oy:lle. Maanantaina 1.10.2012 käännöstoimiston palvelukseen siirretään kahdeksan vakinaista ja toistasataa työsuhteista freelanceria. Kääntäjille asia ilmoitettiin neljä päivää ennen siirron toteuttamista.
Av-käännöstoimistot tarvitsevat suomalaisia av-kääntäjiä, mutta asianmukaisista työehdoista ja kohtuullisista palkkioista joudutaan neuvottelemaan.
Työneuvoston 2.12. antaman lausunnon mukaan kolme Broadcast Text Internationalille työskennellyttä freelanceria ovat tehneet työtä yrittäjinä eivätkä työsuhteisina freelancereina. Lausunto syntyi äänin 6–3.
Av-kääntäjien sivustolta tunnustus Pre-Text Oy:lle
Suomen Journalistiliitto palkitsi Av-kääntäjien sivuston ja foorumin perustajat vuoden 2010 järjestötekopalkinnolla.
Akavan Erityisalat ja Journalistiliitto ovat pyytäneet työneuvostolta lausuntoa Brodcast Textin kääntäjien työsuhteisuudesta. Journalistiliiton 30.3.2011 päivätty tiedote:
Av-käännöstoimistojen uusi työehtosopimus syntyy, kun suomalainen Pre-Text Oy on ilmoittanut allekirjoittavansa uuden työehtosopimuksen. Neuvottelutulos allekirjoitetaan suomalaisen kulttuurin päivänä, Kalevalan päivänä 28.2.
RSS ATOM