Miten av-kääntämistä opiskellaan?

Tiina Tuominen

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelma

Tampereen yliopisto

Suomalaisilla av-kääntäjillä on monenlaisia koulutustaustoja, mutta valtaosa ammattitaitoisista av-kääntäjistä on opiskellut yliopistossa joko kääntämistä tai vieraita kieliä. Av-kääntäjältä vaaditaan muun muassa vahvaa vieraan kielen ja äidinkielen taitoa, hyvää yleissivistystä ja kulttuurien tuntemusta, tiedonhankintataitoja ja kykyä kriittiseen tiedon käsittelyyn. Hyväksi av-kääntäjäksi harjaannutaan vasta vankan kokemuksen kautta, mutta parhaan perustan tällaiselle laaja-alaiselle ammattitaidolle saa alan yliopisto-opinnoista.

Suomen yliopistoissa ei ole tarjolla yksinomaan av-kääntämiseen keskittynyttä koulutusohjelmaa, mutta useissa yliopistoissa on mahdollista valita av-kääntämisen kursseja osana kääntämisen opintokokonaisuutta. Alla on lyhyt esittely kaikista suomalaisista yliopistoista, joissa av-kääntämisen opetusta on tarjolla. Tarkempia tietoja kurssitarjonnasta löytyy kunkin yliopiston omilta nettisivuilta.

 

HELSINGIN YLIOPISTO

Helsingin yliopistossa audiovisuaalisen kääntämisen opintoja on tarjolla käännöstieteen oppiaineessa. Käännöstiede on sivuaine, joka on avoinna kaikille kielten laitosten opiskelijoille sekä muille käännöstieteestä kiinnostuneille opiskelijoille. Sen aineopinnoissa opiskelija voi valita yhden kolmesta 35 opintopisteen laajuisesta erikoistumislinjasta, ja yksi näistä linjoista on av-kääntäminen. Av-kääntämisen opintojen kielivalikoimasta sovitaan erikseen.

 

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa voi suorittaa av-kääntämisestä 35 opintopisteen laajuiset erikoistumisopinnot osana käännöstieteen sivuainetta. Av-kääntäminen on yksi neljästä käännöstieteen aineopintojen erikoistumisvaihtoehdosta, ja erikoistumisopinnot on tarkoitettu suoritettavaksi maisteriopintojen aikana kielen ja kääntämisen pääaineopintojen rinnalla. Kielen ja kääntämisen opinnoissa kielivaihtoehtoja ovat englanti, saksa ja venäjä. Käännöstieteen opintoja voi valita myös ruotsin kielen opintojen rinnalle. Av-kääntämisen erikoistumisopinnot sisältävät teoriakurssien lisäksi harjoituskursseja, joilla opitaan esimerkiksi ruututekstien ja selostustekstien laatimista.

 

TAMPEREEN YLIOPISTO

Tampereen yliopistossa audiovisuaalista kääntämistä voi opiskella monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman maisteriopinnoissa. Koulutusohjelman maisteriopinnot on jaettu neljään 35 opintopisteen laajuiseen erikoisalaan, joista yksi on kaunokirjallinen ja audiovisuaalinen kääntäminen. Kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen erikoisalaopintojen kolme työkielivaihtoehtoa ovat englanti, saksa ja venäjä, ja joillain kursseilla yhtenä kielivaihtoehtona on myös ruotsi. Av-kääntämisen opintoja voi yhdistää myös lokalisoinnin erikoisalaopintoihin ja erikoistua tällä tavalla esimerkiksi pelien tai internetsivujen kääntämiseen.

 

TURUN YLIOPISTO

Turun yliopistossa audiovisuaalisen kääntämisen kursseja on tarjolla englannin ja saksan kääntämisen ja tulkkauksen oppiaineissa. Englannin kääntämisen ja tulkkauksen oppiaineen syventävissä opinnoissa on mahdollista suorittaa tekstittämisen johdantokurssi sekä harjoituskurssi. Saksan kääntämisessä ja tulkkauksessa on myös tarjolla kaksi syventävien opintojen erikoistumisopintokurssia, av-kääntämisen teoria- ja harjoituskurssi sekä dokumenttiohjelmien suomentamiskurssi.