Verotus

Koonnut Katja A.

YLEISTÄ

http://sktl.fi/pdf/av_kaantaja_verottajalle.pdf
Lomake, joka av-kääntäjän on aina syytä liittää veroilmoitukseen

http://vero.fi/?path=5,40&domain=VERO_MAIN&language=FIN
Verottajan yleiset vero-ohjeet

http://www.veronmaksajat.fi/fi-FI/omatveroasiat/vahennyksetansiotulosta2010/
Veronmaksajain keskusliiton vinkkejä ansiotulosta tehtäviin vähennyksiin

http://www.veronmaksajat.fi/fi-FI/veroilmoitusohjeet/
Yleiset veroilmoitusohjeet


VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO


Veronmaksajain Keskusliitto (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen riippumaton järjestö. Liitto neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa, ajaa kohtuullista verotusta sekä puolustaa kansalaisten oikeusturvaa verotuskysymyksissä (http://www.veronmaksajat.fi/fi-FI/veronmaksajat).

FREET


http://portal.vero.fi/Public/?contentid=2016&nodeid=7781#freelancer
Verottajan tietoa freelancerille

http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=4276;42435
Lyhytaikaisten työsuhteiden verotus (käsitellään mm. free-verokorttia)

http://vero.fi/?path=5,40,89&article=4050&domain=VERO_MAIN&language=FIN&index=#
Palkkaa vai työkorvausta (käsittelee myös käyttökorvauksia)?

http://www.veronmaksajat.fi/fi-FI/omatveroasiat/vahennyksetansiotulosta2010/
Veronmaksajain keskusliiton vinkkejä ansiotulosta tehtäviin vähennyksiin

http://www.freet.fi/hyvatietaa/opas98/
Paljon tietoa; päivätty vuodelle 2002. Laatineet Pekka vehviläinen ja Petri Savolainen

TOIMINIMELLISET

http://www.vero.fi/?article=3218&domain=VERO_MAIN&path=5,40,89,91&language=FIN
Verottajan vinkit ammatinharjoittajalle

http://www.vero.fi/?article=&path=5,40,89&language=
Verottajan verotustietoa yritysasiakkaille

http://portal.vero.fi/Public/default.aspx?nodeid=7951&culture=fi-FI&contentlan=1#Miksi_verotiliin_siirrytaan
Verottajan tietoa verotililaista

http://www.veronmaksajat.fi/fi-FI/omatveroasiat/vahennyksetansiotulosta2010/
Veronmaksajain keskusliiton vinkkejä ansiotulosta tehtäviin vähennyksiin

http://www.yrittajat.fi/fi-FI/verotjarahat/verot/
Suomen Yrittäjien tietopaketti verotuksesta