Tutkimuksia

Tiina Kurvin pro gradu: Käännöslaatu av-käännösalan kuohunnan jaloissa: Kyselytutkimus av-kääntäjien työoloista

Tiina Tuomisen tohtorinväitös The Art of Accidental Reading and Incidental Listening. An Empirical Study on the Viewing of Subtitled Films (2012)

Tarmo Hietamaan gradu työolosuhteiden vaikutuksesta av-käännösten laatuun: Kaukoavaruuden kääntäjät: Av-kääntäjien työolojen vaikutus vieraiden maailmojen luonnissa (2012)

OTM Ilkka Salaman gradu Freelancer - vapaa taiteilija vai nykyajan torppari? (2011)

Liikenne- ja viestintäministeriön selvitys suomenkielisten televisio-ohjelmien tekstityksestä (2009)

Hägglund, Carola: Tiivistäminen audiovisuaalisessa kääntämisessä. Gosford Park -elokuvan suomen- ja ruotsinkielisen tekstityksen tiivistämiskeinojen vertailua (2011)

Tiina Holopaisen gradu AV-tekstityksen tehtävistä ja ominaisuuksista ohjautuvuuden ja toimivuuden näkökulmasta (2010)

Tarmo Hietamaan kanditutkielma Tohtori McCoy ja herra Spock: karakterisaatio, rekisteri ja laatu dvd-tekstityksessä (2008)

Danan: Captioning and Subtitling: Undervalued Language Learning Strategies (2004)

Maria da Conceição Condinho Bravo: Putting the Reader in the Picture: Screen Translation and Foreign-Language Learning (2008)

Opetusministeriön tutkimus suomalaisten lukutaidosta (2000)

Marianna Careen-Kaupin gradu Internetistä ladattujen elokuvatekstitysten laadusta ja toimivuudesta (2008)

Katja Aulavuoren gradu Effects of the digital subtitling software on the subtitling process: A survey among Finnish professional television subtitlers (2008)

Anna Shepherdin gradu Sivumennen sanoen - Näkökulmia käännöskritiikkiin ja -keskusteluun (2009)

Irmeli Pajusen gradu TV-kääntämisen ammatillistuminen - Tarkastelun kohteena Suomen television pioneeriajan kääntäjät (2008)