Suurten av-käännöstoimistojen menestys ja freelancerien palkkiot

 

Alla on esitetty diagrammein Broadcast Text International Oy:n, SDI Media Oy:n ja Pre-Text Oy:n taloudellinen menestys vuosina 2002–2010 (kuvat 1–3). Yhtiöt on valittu vertailuun, sillä ne ovat olleet suomalaisille televisiokanaville käännöksiä tehneistä käännöstoimistoista suurimmat.

Kaaviot perustuvat yhtiöiden Patentti- ja rekisterihallitukseen toimittamiin tilinpäätöstietoihin euroaikana. Pyöristyksiä ei ole tehty, vaan laskelmissa on käytetty tarkkoja lukuja.

Kuvissa 4 ja 5 on esitetty kunkin av-käännöstoimiston freelancereilleen maksamia palkkioita. Luvut on pyöristetty, ja ne perustuvat Av-kääntäjien foorumin kautta vuoden 2010 lopulla saatuihin tietoihin. Vertailu on rajattu televisiossa esitettyjen ohjelmien käännöksistä maksettuihin palkkioihin.

 

Käännöstoimistojen taloustiedot

 

Kuva 1.

Liikevaihto tarkoittaa yrityksen myyntituloja vähennysten (kuten arvonlisäveron) jälkeen. Liikevaihto kertoo yrityksen liiketoiminnan laajuudesta.

 

Kuva 2.

Liikevoitto on yrityksen liiketoiminnan tulos, joka saadaan vähentämällä liikevaihdosta kulut ja poistot.

 

 

Kuva 3.

Liikevoittoprosentti on yrityksen kannattavuuden keskeisimpiä tunnuslukuja, joka saadaan laskemalla liikevoiton ja liikevaihdon välinen suhde. Liikevoittoprosentti kertoo, kuinka monta senttiä jokaisesta liikevaihtoeurosta on jäljellä vuotuisten kulujen ja poistojen jälkeen.

Yritystutkimusnevottelukunta antaa liikevoittoprosentin tulkitsemiseen seuraavat ohjeelliset arvot:

yli 10 %     hyvä
5–10 %     tyydyttävä
alle 5 %     heikko

 

Broadcast Text International Oy:n liikevoittoprosentti on ollut hyvä viitenä vuotena peräkkäin ja noussut vuosina 2008 ja 2009 yli 20 prosentin. Nousu on ollut huomattava vuodesta 2003, jolloin liikevoittoprosentti oli negatiivinen.

SDI Media Oy:n liikevoittoprosentti oli hyvä vuonna 2008 mutta heikko vuosina 2009 ja 2010. Tätä edeltävänä aikana luku oli tyydyttävä vuodesta 2005 saakka ja hyvä vuosikymmenen alkupuolella.

Pre Text Oy:n liikevoittoprosentti pysyi vuodesta 2006 vuoteen 2009 tyydyttävänä mutta oli vuonna 2010 heikko.

 

 

Freelancerien palkkiotiedot

 

Kolmen av-käännöstoimiston freelancerien palkkiotiedot on suhteutettu 45 minuutin pituiseen ohjelmaan, jossa on 400–600 repliikkiä (ykköskäännös) tai 500–600 repliikkiä (kakkoskäännös). Kyseessä on vertailukelpoinen esimerkki tyypillisestä käännöstyöstä, mutta on huomattava, että repliikkien määrä voisi olla joissakin tapauksissa vielä suurempi tai pienempi mm. ohjelmien lajityyppien erilaisuuden vuoksi.

 

Kuva 4.

 

Ykköskäännös on av-kääntäjän ajastama käännös. Työhön sisältyy aina vähintään ohjelman kääntäminen sekä repliikkien jako ja ajastus. Apuna on yleensä käsikirjoitus.


Kuva 5.

 

Kakkoskäännös on valmiiksi ajastettu av-käännös. Lähtökieli käännetään valmiin muunkielisen av-käännöksen runkoon. Jos alkuperäinen ajastus on hyvä, työ voi olla nopeaa verrattuna ykköskäännöksen tekemiseen. Kakkoskäännöksiä on kuitenkin usein kritisoitu huonon ajastuksen ja suomelle epätyypillisen repliikkijaon aiheuttamista ongelmista (ks. esim. Tiina Holopaisen artikkeli).

* Pre-Text ei ole teettänyt kakkoskäännöksiä.

 

 

Kaavioiden tulkintaa

 

Tilinpäätöstiedoista ilmenee, että Broadcast Text Internationalin (BTI:n) liikevoittoprosentti on ollut hyvä viitenä vuotena peräkkäin. Yhtiö on menestynyt Suomessa erinomaisesti ja kasvanut viime vuosina vauhdilla varsinkin kahden kilpailevan toimiston kustannuksella, minkä voi huomata vertaamalla kolmen toimiston liikevaihtolukuja toisiinsa. Esimerkiksi vuoden 2009 lopulla Pre-Text menetti tarjouskilpailussa suurimman asiakkaansa BTI:lle, ja seuraukset näkyvät vuoden 2010 luvuissa.

Palkkiovertailussa kerrotut luvut perustuvat Av-kääntäjien foorumin kautta vuonna 2010 nimettömästi saatuihin tietoihin, joita on verrattu ristiin todenperäisyyden takaamiseksi. Kaavioissa näkyy Broadcast Text Internationalin freelance-kääntäjien keskimääräinen palkkiotaso suhteessa SDI Median ja Pre-Textin kääntäjien palkkioihin, kun käännettävänä on tyypillinen 45 minuutin televisio-ohjelma. Nyt julkaistuista tiedoista ei ilmene sitä, että BTI:n ja SDI Median keskimääräiset palkkiot ovat melko lähellä toisiaan, vaikka suurimpien ja pienimpien palkkioiden väliset erot ovat merkittävät.

Kolmen av-käännöstoimiston taloudellisen menestyksen ja freelancerien palkkiotason välillä ei vaikuta olevan selvää suhdetta. Vähiten maksaneiden BTI:n ja SDI Median kannattavuuden välinen ero on ilmeinen, kun taas selvästi suurimpia palkkioita maksaneen Pre-Textin menestys oli tasaista vuosien ajan. Kääntäjien palkkioiden suuruus ei siis näytä korreloineen suoraan yhtiöiden liiketoiminnan kannattavuuden kanssa, vaikka palkkioerot olisivat huomattavia. Verrattain korkeita palkkioita maksava käännöstoimistokin voi menestyä.

Kolme av-käännöstoimistoa neuvottelivat freelance-kääntäjiensä kanssa vuosina 2010 ja 2011 työehtosopimuksesta, jolla oli määrä muun muassa parantaa ja tasoittaa freelancerien toimistoittain heittelehtivää palkkiotasoa sekä lisätä käännöstoimistojen houkuttelevuutta alan kehitystä seuraavien asiakkaiden silmissä.

Broadcast Text International piti kääntäjien toiveita utopistisina ja jättäytyi neuvotteluista heti alkumetreillä. SDI Media jatkoi neuvotteluita lähes vuoden ajan mutta vetäytyi viime hetkellä. Vuoden 2011 helmikuussa Pre-Text Oy sitoutui työehtosopimukseen ainoana suomalaisena av-käännöstoimistona. Nähtäväksi jää, miten yhtiön kahteen kilpailijaansa ottama pesäero ilmenee myöhemmin julkaistavissa taloustiedoissa.

 


Teksti: Jukka Sorsa