Av-kääntämisen sanastoa

ajastus

Jotta ruututekstit näkyisivät oikeaan aikaan eli samanaikaisesti puheen kanssa, ne ajastetaan (tunnit, minuutit, sekunnit ja sekunnin 25-osat eli framet näyttävän) aikakoodin mukaan, joka voi olla videotiedoston sisäinen tai ajastusohjelman laskema. Ajastus on rytmitajua ja nopeaa reagointia vaativa taitolaji, jota tosin nykyaikainen tekniikka paljon helpottaa.

ajastusohjelma

Av-kääntäjien tarvitsema tietokoneohjelma, mm. TextYle, Spot, Swift, Titlevision, GTS tai Tempo. Jotkin toimeksiantajat antavat tai vuokraavat kääntäjilleen ohjelman, mutta monet edellyttävät, että kääntäjällä on ohjelma omasta takaa. Ks. käännösohjelmien vertailu.

ajoitus

Selostustekstejä ja dubbauskäsikirjoituksia ei ajasteta ruututekstien tapaan, vaan ne ajoitetaan eli selostajalle/ääninäyttelijöille ja muulle studioväelle toimitettavaan tekstitiedostoon merkitään sekunnin tarkkuudella kunkin puheosuuden alkuaika ja tarpeen vaatiessa myös loppuaika.

Broadcast Text International, BT

Monikansallinen av-käännöksiin erikoistunut käännöstoimisto.

deadline, dedis

Määräpäivä (ja -aika), johon mennessä käännöksen on oltava valmis.

dubbaus, jälkiäänitys

Dubbaaminen on suppeasti ymmärrettynä tv-ohjelman tai elokuvan alkukielisen puheen korvaamista kohdekielisellä puheella niin, että hahmot näyttävät ”puhuvan suomea”. Monissa maissa dubbaus on tavallisin av-kääntämisen laji, Suomessa käytössä lähinnä lastenohjelmissa ja -elokuvissa.

freelancer, friikku

Valtaosa Suomen av-kääntäjistä työskentelee freelancerina ja vain hyvin harva kuukausipalkattuna työntekijänä. Av-freelancer voi työskennellä 1) työsuhteisena freelancerina, 2) yrittäjänä tai 3) työkorvausta vastaan. Kaikkiin freelanceriuden muotoihin kuuluu olennaisesti vapaus tehdä töitä usealle toimeksiantajalle ja valita tietyissä rajoissa omat työaikansa.

KAJ – Käännösalan asiantuntijat KAJ ry

Kääntäjien ammattijärjestö, joka on yhtenä osapuolena neuvottelemassa av-käännöstoimistojen työehtosopimuksesta.

kakkoskäännös

Ruututekstitys, jota kääntäjä itse ei ajasta. Tällöin hän saa yleensä käyttöönsä valmiiksi ajastetun muunkielisen käännöksen. Käännöstä ei kuitenkaan tehdä muunkielisen käännöksen pohjalta, vaan siitä käytetään vain ajastus ja itse käännös tehdään lähtökielestä. Kakkoskäännöksistä maksetaan vähemmän. Usein ajastuksen korjailemisessa saattaa kuitenkin mennä enemmän aikaa kuin itse alusta asti ajastaessa.

kiirelisä

Toimeksiantajan kanssa sovittava lisäpalkkio kiireellisestä työstä. ”Kiireellisen työn” määritelmä vaihtelee suuresti toimeksiantajan mukaan.

Kopiosto

Tekijänoikeusjärjestö, joka valvoo myös av-kääntäjän tekijänoikeuksia. Vaikka kääntäjä olisi luovuttanut tekijänoikeudet monikansallisille av-käännöstoimistoille, hän on oikeutettu Kopiosto-korvaukseen. Ks. artikkeli tekijänoikeuksista ja Kopiostosta.

krediittirepla

Ruututekstien jälkeen ohjelman lopussa tuleva teksti, jossa on kääntäjän nimi. Suomen tekijänoikeuslain mukaan teoksen – esimerkiksi käännöksen – tekijä on ilmoitettava. Tätä sanotaan isyysoikeudeksi. Ks. repliikki.

käännöskukkanen

Poikkeuksellisen hauska, älytön tai muuten silmiinpistävä virhe ruututekstissä.

oikoluku, korjausluku

Julkaistavan tekstin oikeinkirjoituksen, välimerkityksen jne. tarkistaminen ja korjattavien virheiden osoittaminen. Ei sisällä tekstin sisällön muokkaamista.

planssi

Planssit ovat ohjelmassa tai elokuvassa esiintyvää tekstiä, joka ei ole puhetta mutta joka on käännettävä, kuten opas- tai varoituskyltit ja viestilappuset. Usein planssit keskitetään ja kirjoitetaan versaalilla eli isoin kirjaimin.

poimiminen

Kääntäminen pelkän puheen perusteella, kun käännettävään ohjelmaan ei ole käsikirjoitusta. Yleensä tällaisesta työstä saa lisäkorvausta, ns. poimintalisää.

poimintalisä

Käsikirjoituksen puuttumisen tai puutteellisuuden takia maksettava lisäpalkkio. Esimerkiksi 30 % normaalista palkkiosta repliikiltä.

Marjapensastyöstä ei saa poimintalisää.

Pre-Text Oy

Suomalainen av-käännöksiin erikoistunut käännöstoimisto. Ks. av-käännöstoimistokyselyn satoa.

repliikki, repla

Yksittäinen, yleensä korkeintaan kahden rivin mittainen ruututeksti.

Rosmer International osk

Suomalainen osuuskunta, jolle työksentelee mm. av-kääntäjiä. Ks. av-käännöstoimistokyselyn satoa.

RTTL – Radio- ja televisiotoimittajien liitto

Journalistiliiton (ks. SJL) jäsenyhdistys, johon mm. av-kääntäjät kuuluvat.

ruututeksti

Ks. repliikki.

SDI Media Oy

Monikansallinen av-käännöksiin erikoistunut käännöstoimisto.

selostus

Usein asiaohjelmissa käytetty kerrontatapa, jossa kuvan ulkopuolinen selostaja eli spiikkeri kuvailee tai taustoittaa katsojalle ruudussa näkyviä tapahtumia. Tyypillinen esimerkki selostetusta eli spiikatusta ohjelmasta on TV1:n Avara luonto -sarja. Muilla kuin Ylen kanavilla selostetutkin ohjelmat yleensä tekstitetään.

SJL - Suomen Journalistiliitto

Toimittajien ammattijärjestö, joka on myös av-kääntäjien edunvalvontajärjestö.

SKTL – Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry

Kääntäjien ja tulkkien aatteellinen etujärjestö Suomessa. Huom. SKTL ei ole ammattiliitto! Vrt. SJL.

spiikkaus

Ks. selostus

Stellar Text Oy

Suomalainen av-käännöstoimisto. Ks. av-käännöstoimistokyselyn satoa.

tekstitys

Suomessa yleisin tv-ohjelmien ja elokuvien kääntämisen muoto. Käännöstekstejä EI kuitenkaan tee tekstittäjä vaan kääntäjä – suomentaja tai ruotsintaja. Ks. tekstittäjä.

tekstittäjä

a) Yleisradiossa työskentelee kääntäjien ohella tekstittäjiä, jotka muokkaavat suomen- tai ruotsinkielisen ohjelman puheen samankielisiksi ruututeksteiksi kuulovammaisia varten.

b) Elokuvateatterikäännöksissä tekstittäjä-nimikkeellä työskentelevän henkilön tehtävänä on ajastaa kääntäjän laatimat repliikit, eli päättää milloin ne tulevat kuvaan ja poistuvat siitä.

TES – työehtosopimus

Työntekijä- ja työnantajajärjestön solmima sopimus työehdoista. Av-käännösalalla tällainen on Ylen (ks. Yhtyneet-sopimus) sekä helmikuusta 2011 alkaen av-käännöstoimistoilla. Jälkimmäisen allekirjoitti av-käännösyrityksistä Pre-Text. Useampi käännötoimisto neuvottelee parhaillaan laajemmin sovellettavasta av-käännöstoimistojen TESistä (kevät 2014).

työkorvaus

Freelancekääntäjä saa palkkionsa työkorvauksena, kun hän tekee töitä verokortilla, ilman Y-tunnusta, mutta maksaa itse eläkemaksunsa, ks. YEL.

työsuhteinen freelancer

Freelancer, jonka toimeksiantaja maksaa eläkemaksut ja työttömyysvakuutusmaksut. Av-alalla työsuhteisia freelancereita on mm. Ylellä.

voice-over

Voice-over tarkoittaa käännöstä, joka puhutaan alkuperäisen puheen päälle niin, että alkuperäinen puhe kuuluu vaimeasti alla. Vrt. selostus, dubbaus.

YEL

Yrittäjän eläkevakuutus, joka jokaisen av-freelancerin, paitsi työsuhteisten freelancerin, on hankittava. YEL-maksu lohkaisee tuloista noin viidenneksen.

Yhtyneet-sopimus

Ylen freelancerien työehtosopimus.

ykköskäännös

Ruututekstitys, jonka kääntäjä myös ajastaa itse.