Av-käännösalalla tuulee

Hikipajojen varjosta yhteiseen rintamaan

Av-käännösalalla puhaltavat tällä hetkellä voimakkaat tuulet. Kansainvälisten käännösfirmojen hintojenpoljenta ja viimeisimmät markkinavaltaukset ovat saaneet aiemmin hajallaan olleet käännöstoimistojen av-kääntäjät yhdistymään – ja tutustumaan toisiinsa.

kuva: Anna-Maija Ihander

Av-käännösalan tilanne

Av-käännösalalla on pitkään vallinnut työolosuhteisiin perustuva kahtiajako. Ylelle ja MTV3:lle työskentelevät freelancerit ovat työsuhteessa toimeksiantajiinsa ja työehtosopimuksen piirissä, kun taas toimistoille työskentelevät kääntäjät toimivat yleensä oman toiminimensä kautta yrittäjinä.

Ylen ja MTV3:n kääntäjät kuuluvat Radio- ja televisioalan työntekijöiden liiton RTTL:n 1980-luvulla neuvotteleman Yhtyneet-työehtosopimuksen piiriin, joka takaa kääntäjille koulutusta vastaavan palkan lomarahoineen.

Käännöstoimistoille työskentelevien kääntäjien ansiot vaihtelevat toimistoittain, ja ovat enimmillään noin 70 prosenttia ja alimmillaan vain 20 prosenttia Yhtyneet-kääntäjien palkkioista. Palkkioiden vertailua tosin vaikeuttaa se, että toimistojen kääntäjät ovat yleensä yrittäjiä, joten he joutuvat lisäksi maksamaan työnantajalle kuuluvat maksut ja muut sivukulut palkkiostaan.

Suomen markkinoilla toimii useita käännöstoimistoja, joista suurimmat ovat Pre-Text Oy, Broadcast Text International Oy ja SDI Media Finland Oy. Näistä ensin mainittu on kokonaan suomalainen toimisto, kun taas kaksi muuta ovat kansainvälisiä yrityksiä, joilla on toimipiste Suomessa. Lisäksi suomenkielisiä av-käännöksiä teettävät monet pienemmät, kansainväliset firmat kuten Softitler ja Scandinavian Text Service, joilla ei ole toimistoa Suomessa. Nämä teettävät enimmäkseen DVD-käännöksiä.

Useat monikansalliset av-käännöstoimistot pyrkivät valtaamaan markkinoita tekemällä halpoja tarjouksia, jotka ne rahoittavat kääntäjien palkkoja alentamalla. Toimistot värväävät listoilleen etupäässä käännöstieteen ja kielten opiskelijoita, jotka haluavat työkokemusta, mutta joilla ei ole selvää käsitystä asiallisesta palkkiotasosta. Moni lähtee alalle "kivan työn" toivossa onnellisena siitä, että mieleisestä työstä jopa maksetaan jotakin. Työtahti on usein raskas, ja töiden saatavuus vaihtelee äkkiarvaamatta.

Vaikka useimmat av-kääntäjät tekevät töitä vain yhdelle tai kahdelle toimeksiantajalle, työ tehdään yleensä yksityisen elinkeinonharjoittajan ominaisuudessa, jolloin käännöstoimisto säästää työnantajamaksut ja kääntäjien ammatillinen järjestäytyminen on vaikeaa. Monessa tapauksessa kääntäjillä ei ole mahdollisuutta olla toisiinsa yhteydessä, vaikka he saattavat kääntää vaikkapa samaa tv-sarjaa DVD:lle.

Lisäksi käännöstoimistot vaativat lähes poikkeuksetta kääntäjiä luopumaan teostensa tekijänoikeuksista, jolloin firma ottaa oikeuden muokata ja käyttää käännöstä uudelleen mielensä mukaan ja ilman eri korvausta.

Vaikka työmäärä on televisiokanavien digimurroksen myötä kasvanut, toimistojen käännöspalkkiot ovat vain pienentyneet. Halpoja käännöksiä tarjoavat toimistot ovat televisiokanaville houkuttelevia yhteistyökumppaneita, ja pelkästään toimistokäännöksiä ostavan Nelosen lisäksi MTV3 ja Yleisradio pyrkivät ulkoistamaan niille yhä suuremman osan käännöstöistä. Lisäksi Yhtyneet-sopimusta joudutaan määräajoin neuvottelemaan uudelleen, kun MTV3 ja Yle pyrkivät yhä suurempiin säästöihin.

Hintojenpoljennan jatkuessa vaarana on, että av-kääntämisestä muodostuu epäarvostettu läpikulkuala, jossa suurimman osan työstä tekevät alipalkatut ja ylityöllistetyt opiskelijat ennen siirtymistään houkuttelevammille työurille.

Toimistokääntäjät, yhtykää

Kesällä 2009 kaksi av-kääntäjää sai tarpeekseen käännöstoimistosta, joka jälleen kerran laski palkkioita. He päättivät ottaa yhteyttä hajallaan oleviin toimistojen av-kääntäjiin ja päästä heidän kanssaan keskusteluyhteyteen. Haasteellisinta oli haalia kokoon kääntäjiä firmoista, joissa kääntäjät eivät edes tienneet toisistaan. Osaan saatiin yhteys bongailemalla kääntäjien nimiä taivaskanavien ohjelmien lopusta.

Joulukuussa saatiin tieto, että ylikansallinen av-käännösfirma oli voittanut tarjouskilpailun Nelosen ohjelmien käännöksistä. Sopimuksen myötä kaikki Nelosen tv-kanavien käännökset siirtyvät syksyllä 2010 yhden ja saman toimiston tehtäväksi, ja aiemmin suurimman osan käännöksistä tehnyt kotimainen toimisto Pre-Text Oy ja sen 60 kääntäjää jäävät kokonaan vaille työtä. Ratkaisun näyttää sanelleen puhtaasti raha – ei esimerkiksi laatu tai pitkäaikainen yhteistyö.

Pian tämän jälkeen eri yliopistojen kääntäjä- ja kieltenopiskelijoiden postituslistoille alkoi ilmestyä rekrytointiviestejä samaiselta kansainväliseltä av-käännöstoimistolta. Kävi selväksi, ettei firma edes yrittänyt maanitella Pre-Textin kokeneita av-kääntäjiä palvelukseensa tekemään entisiä töitään alle puoleen hintaan, vaan ilmeisesti pyrittiin värväämään kääntäjiksi ennen kaikkea opiskelijoita. Opiskelijat kutsuttiinkin mukaan av-kääntäjien keskusteluun, mikä avasi monen silmät alan tilanteesta.

Keskustelu kollegoiden kanssa on osoittautunut kultaakin kalliimmaksi teoksi. Aiemmin täysin erillään olleet toimistokääntäjät on saatu vihdoinkin yhteyksiin keskenään ja vaatimaan parempia työehtoja. Kehitteillä ovat myös julkiset infosivut osoitteeseen www.av-kaantajat.fi.

Jos olet toimistolle työskentelevä av-kääntäjä tai alalle suuntautumista harkitseva opiskelija ja haluat yhteyden muihin alan tekijöihin, ota yhteyttä osoitteeseen avkaantajat[ät]gmail.com.

Anna-Maija Ihander ja Jukka Sorsa

Julkaistu Kääntäjä-lehdessä 2/2010