Yhtyneet-sopimus

Yhtyneet-työehtosopimus syntyi 1980-luvulla, ja sitä noudatettiin syksyyn 2012 asti sekä Ylessä että MTV3:ssa. MTV3:n ulkoistettua käännöstoimintansa sopimusta noudattaa vain Yle. Yhtyneet-sopimuksessa määritellään radio- ja tv-työn freelancerien eri ammattikuntien palkkiominimit. Sopijoina on yhdeksän eri järjestöä, mm. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL.

Yhtyneet-sopimus ja sen av-kääntäjiä koskeva erillissopimus löytyy täältä. (Huom.! av-käännöstoimistojen TES löytyy viereisestä sarakkeesta.)

Yhtyneet-sopimuksen piirissä ovat kaikki Ylelle töitä tekevät freelance-kääntäjät. Syksyllä 2013 neuvoteltu av-kääntäjien erillissopimus on voimassa 30.11.2016 asti. Viime vuosina on ollut tyypillistä, että rinnalle on jouduttu laatimaan muita sopimuksia, mm. tv-toiminnan muutosten, kiristyneen tarjouskilpailun ja ulkoistamisuhkien vuoksi. Erillissopimukset säätelevät ennen muuta työn turvaamista freelancereille sekä uusintakorvauksia.

Työehtosopimusneuvotteluissa freelancer-kääntäjiä edustaa parivaljakkona Suomen Journalistiliitto ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto. Selkokielellä tämä tarkoittaa sitä, että Journalistiliiton lakimies ja SKTL:n kolmosjaoston kääntäjäedustaja tai -edustajat istuvat neuvottelupöydässä sorvaamassa sopimusta. Vastapuolella istuu Yle. Tiukkoja neuvotteluja on viime vuodet käyty pääsääntöisesti lähes vuosittain.

Yhtyneet-av-kääntäjät ovat työsuhteisia freelancereita. Työsuhteisuus ei tässä merkitse vakinaista ansiota, säädeltyä työaikaa tai edes vakinaista työnsaantia, vaan jokainen työ on "ansaittava" omin voimin. Työsuhteisuus tarkoittaa sitä, että palkkion lisäksi toimeksiantaja maksaa kääntäjän eläke- ja sosiaaliturvamaksut, sekä myös lomakorvauksen. Yhtyneet-av-kääntäjien työsuhteisuus on todettu Työneuvostossa, joka on Työ- ja elinkeinoministeriön erityisviranomainen. Työneuvoston päätös on luettavissa täältä.

Yhtyneet-sopimus jakaantuu ns. yleiseen osaan ja liitteisiin. Yleisessä osassa on määritelty sopimuksen yleisluontoiset kohdat. Ylen käännöstöitä koskevassa erillissopimuksessa määritellään av-kääntämisen minimikorvaukset.

 

Muutama havaintoesimerkki Yhtyneet-sopimuksen palkkioista

(tariffit voimassa 30.04.2010 asti):

 

30 minuutin pituinen matkailuohjelma, repliikkejä 289 (=15 liuskaa):

Käännöspalkkio ja työstö (ajastus) yhteensä: 341.70 euroa

43 minuutin pituinen talk show, repliikkejä 564 (= 28 liuskaa)

Käännöspalkkio ja työstö (ajastus) yhteensä : 608.44

 

Yhtyneet-sopimuksen erillissopimuksessa on myös määritelty käännöstyöhön laskettavat lisät, kuten poimintalisä, kiirelisä ja vaikeuslisä

Huom! Ylläoleviin palkkioihin lisätään 11 % prosentin lomakorvaus. Eläke- ja sosiaaliturvamaksut maksaa toimeksiantaja.

 

Yhtyneet-sopimuksen piirissä olevien kääntäjien kaupalliset tekijänoikeudet säilyvät kääntäjillä itsellään.