Kysely megakokouksen alla

Helsingissä järjestetään maanantaina 9.12.2013 klo 17–20 kaikkien av-kääntäjien yhteinen yleiskokous. Paikkana on (ennakkotiedoista poiketen) RTI-talon auditorio Pasilassa osoitteessa Uutiskatu 2. Kokouksessa on tarkoitus kerrata, mitä on tehty ja mitä on tekeillä sekä pohtia yhdessä tulevaa. Paikalle toivotaan paljon av-kääntäjiä. Kokoukseen osallistuu myös Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen, joka yhdessä KAJ:n kanssa ajaa av-kääntäjien asiaa. Tilaisuuteen voi osallistua myös Skypen välityksellä, mutta läsnäolo on todella suotavaa. Tilaisuus myös nauhoitetaan, ja nauhoitusta voi kysyä Tykiltä tykki(at)googlegroups.com 

Alla olevalla kyselyllä pyritään kokousta varten selvittelemään av-kääntäjien ajatuksia tällä hetkellä. Lisätkää mielellään myös kommentteja, kysymyksiä ja/tai ehdotuksia. Näitä pyritään käsittelemään kokouksessa tai jossain muussa muodossa (esimerkiksi blogiteksteissä). Vastaathan viimeistään torstaina 5.12.2013. Kiitos!

Huom.! Siirtäkää kolmannessa, neljännessä ja viidennessä kysymyksessä pallura oikean vastausvaihtoehdon kohdalle, ellei se jo ole siinä. Valitettavasti kysely tarjoaa automaattisesti ensimmäistä vastausvaihtoehtoa, eikä palluraa saa poistettua. Olkaa siis kukin tarkkana!

Tietoa meneillään olevista työehtosopimusneuvotteluista:

Neuvotteluihin osallistuvat avkäännöstoimistoista Pre-Text Oy, osuuskunta Rosmer International, SDI Media Oy ja Stellar Text Oy. Av-kääntäjien puolta pitävät Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen, KAJ:n työmarkkinalakimies Kari Eskola sekä av-kääntäjä Sanna Väre. Tavoitteena on yleissitova TES, eli sopimus, jota kaikkien toimeksiantajien tulee noudattaa. TES koskee vain työsuhteisia freelancereita (lue "työsuhteinen freelancer FAQ" täältä) ja kuukausipalkkaisia, mutta tällä hetkellä yrittäjänä av-käännöksiä tekevät voisivat TESin toteuduttua vaatia työsuhteisuutta. Myös yrittäjänä voisi kuitenkin halutessaan jatkaa, mutta silloin olisi tärkeä vaatia vähintään TESin mukaista taksaa + yrittäjän kulut, jotta tukisi sopimuksen olemassaoloa.

 


The image 'Snowy Day on Park Avenue' courtesy of "Maggie Smith" /
FreeDigitalPhotos.net

The image 'Daffodil Blooming Through the Snow' courtesy of "-Marcus-" /
FreeDigitalPhotos.net