Av-käännöstoimistokyselyn satoa 2013

Elokuussa 2013 Av-kääntäjien sivusto keräsi kääntäjiltä, opiskelijoilta ja yleisöltä keskeisille Suomessa toimiville av-käännöstoimistoille osoitettuja kysymyksiä. Ehdotusten perusteella tehty kysely lähetettiin Broadcast Text International Oy:lle, Pre-Text Oy:lle, Rosmer International Osk:lle, SDI Media Oy:lle ja Stellar Text Oy:lle.

Vastaukset saatiin Pre-Text Oy:ltä, Rosmer International Osk:lta ja Stellar Text Oy:ltä. SDI Media Oy:stä ilmoitettiin, että vastaukset pyritään toimittamaan myöhemmin. Broadcast Text International Oy:n toimitusjohtaja ilmoitti, että toimisto ei osallistu kyselyyn.

 

 

Pre-Text Oy

 

1. Esittelisitkö itsesi, eli kuka vastaa alla oleviin kysymyksiin toimistonne puolesta? Miten kuvailisit toimistoanne parilla lauseella?

Kati Metsola, toimitusjohtaja. Pre-Text Oy on täysin suomalainen av-käännöksiin keskittynyt käännöstoimisto, joka tekee laadukasta jälkeä reiluja työehtoja noudattaen.  2. Kertoisitko toimintanne laajuudesta ja kielivalikoimastanne? Mitä kieliä alalle haluavan opiskelijan kannattaisi painottaa?

Eniten käännettävää on englannista, muita kieliä vain satunnaisesti: ruotsia, saksaa, ranskaa. Varminta olisi hallita sekä englanti että yksi harvinaisempi kieli.

 

3. Kuinka erotutte eduksenne muista av-käännöstoimistoista?

Asiakkaat saavat nopeaa ja joustavaa palvelua. Kääntäjien ammattitaitoa arvostetaan ja se näkyy palkkioissa ja muissa työehdoissa.

 

4. Mitkä ovat hyvän av-kääntäjän tärkeimmät ominaisuudet?

Hyvä kielitaito on tietysti itsestäänselvyys. Huolellisuus, tarkkuus, täsmällisyys ja kyky säilyttää tuore näkökulma työhön eli urautumisen välttäminen.


5. Koetteko, että yrityksenne toiminta edistää käännösalan asemaa yhteiskunnassamme ja vie alaa eteenpäin?

Kyllä. Hitaasti mutta varmasti.


6. Miltä av-kääntäjien liittoutuminen ja pyrkimykset koko alan kattavaan työehtosopimukseen kuulostavat?

Se on ainoa tapa estää se, että kansainväliset yritykset valtaavat koko alan ja polkevat hintoja.7. Millaisena näette alan tulevaisuuden? Mihin suuntaan toivoisitte alan kehittyvän, ja miten tavoitteeseen mielestänne päästään?

Tulevaisuus näyttää aika synkältä tällä hetkellä. Tavoite on tietysti sellainen tilanne, että kääntäjien palkkiot ovat järkevällä tasolla ja asiakkaat saavat rahoilleen vastineen laadukkaina tekstityksinä. Koko alan kattava työsopimus tarvitaan, mutta siihen pääseminen vaatinee aika paljon joustoa kaikilta osapuolilta. Avainasemassa ovat myös ne kääntäjät, jotka mahdollistavat kansainvälisten yritysten toiminnan suostumalla olemattomiin korvauksiin ja surkeisiin työoloihin. Niin kauan kuin heitä löytyy, muiden työ on vaarassa valua hukkaan. Mutta luovuttaa ei tässä vaiheessa saa. Uskon, että sitkeys palkitaan.

 


 

Rosmer International Osk

 

1. Esittelisitkö itsesi, eli kuka vastaa alla oleviin kysymyksiin toimistonne puolesta? Miten kuvailisit toimistoanne parilla lauseella?

Olen osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Elsi Kervinen, vastaan osuuskunnassa MTV3:n AV-käännöstöiden koordinoinnista. Osuuskunta on kääntämisen ja teknisen viestinnän ammattilaisten perustama työntekijälähtöinen toimisto, vielä pieni mutta ketterä. :)2. Kertoisitko toimintanne laajuudesta ja kielivalikoimastanne? Mitä kieliä alalle haluavan opiskelijan kannattaisi painottaa?

Osuuskunnan perusti vuonna 2009 joukko kääntämisen ja teknisen viestinnän ammattilaisia, joilla on useiden vuosien kokemus asiantuntijatehtävistä. Toimistona lähdimme mukaan AV-käännöstoimintaan tänä keväänä, kun kääntäjien joukossa virisi toivo osuuskuntamaisesta työskentelystä. AV-käännöksiä on toki tehty kauttamme jo aiemminkin.
Kielivalikoimamme on tällä hetkellä n. 10 kieltä. Englanti on kielistä kysytyin, mutta sen osaajia löytyy paljon. Seuraavaksi eniten kysytään saksaa, ranskaa ja ruotsia, joiden kääntäjiä onkin ollut vaikeampi löytää.3. Kuinka erotutte eduksenne muista av-käännöstoimistoista?

Osuuskunta eroaa monista muista yrityksistä jo yritysmuotonsa takia, sillä osuuskunta ei pyri tuottamaan voittoa. Pyrimme reiluun toimintamalliin ja tavoitteenamme on jakaa käännöksiä tasaisesti kunkin kääntäjän toiveiden ja vahvuuksien mukaan. Toivottavasti tulevaisuudessa työmäärät ovat sellaiset, että tähän myös pääsemme. Haluamme toimia niin, että kääntäjä voi keskittyä vain käännöksen tekemiseen tarvitsematta huolehtia mistään muusta.4. Mitkä ovat hyvän av-kääntäjän tärkeimmät ominaisuudet?

Hyvä AV-kääntäjä on tarkka, sitkeä ja huumorintajuinen. Tyylitaju ja rytmitaju auttavat tekstin sisäistämistä ja tiivistämistä. Työ on enemmän kuin kääntämistä, toimittajankin taitoja tarvitaan.5. Koetteko, että yrityksenne toiminta edistää käännösalan asemaa yhteiskunnassamme ja vie alaa eteenpäin?

Toivomme näin, haluamme tuoda käännösalalle mukaan myös uudenlaisia yritysmuotoja ja toimintamalleja. Olemme mukana TES-nevotteluissa ja sitoudumme niiden tulokseen.6. Miltä av-kääntäjien liittoutuminen ja pyrkimykset koko alan kattavaan työehtosopimukseen kuulostavat?

Oikein hyviltä, tuemme työehtosopimuksen syntymistä omalta osaltamme.7. Millaisena näette alan tulevaisuuden? Mihin suuntaan toivoisitte alan kehittyvän, ja miten tavoitteeseen mielestänne päästään?

Tällä hetkellä AV-käännösala kärsii samasta arvostuskadosta kuin koko muukin käännösala. Toivoisimme, että laatu nousisi uuteen arvostukseen ja "tehtailun" sijaan tilaa tulisi myös erilaisille toimijoille. Ainakin avoin kommunikointi eri toimijoiden välillä ja yhteiskunnallinen keskustelu auttavat tavoitteeseen pääsemisessä.

 


 

Stellar Text Oy

 

1. Esittelisitkö itsesi, eli kuka vastaa alla oleviin kysymyksiin toimistonne puolesta? Miten kuvailisit toimistoanne parilla lauseella?

Olli Rusama. Käännöstoimisto, joka tekee työnsä ammattitaidolla.

 

2. Kertoisitko toimintanne laajuudesta ja kielivalikoimastanne? Mitä kieliä alalle haluavan opiskelijan kannattaisi painottaa?

Muutamia asiakkaita, muutamia kymmeniä kääntäjiä. Alalle hamuavalle suosittelisin etunenässä äidinkielen opintoja.

 

3. Kuinka erotutte eduksenne muista av-käännöstoimistoista?

Joustavan käännöstoimistomme kanssa tulee helposti toimeen niin asiakas kuin kääntäjäkin.

 

4. Mitkä ovat hyvän av-kääntäjän tärkeimmät ominaisuudet?

Kielitaito, atk-osaaminen, aikataulussa pysyminen.

 

5. Koetteko, että yrityksenne toiminta edistää käännösalan asemaa yhteiskunnassamme ja vie alaa eteenpäin?

Ehdottomasti.

 

6. Miltä av-kääntäjien liittoutuminen ja pyrkimykset koko alan kattavaan työehtosopimukseen kuulostavat?

Koko alan kattava työehtosopimus on tavoite, jonka eteen vaaditaan vielä kovasti töitä – ja joustamista. Uskon sen toteutumiseen.

 

7. Millaisena näette alan tulevaisuuden? Mihin suuntaan toivoisitte alan kehittyvän, ja miten tavoitteeseen mielestänne päästään?

 Lähivuodet sen näyttävät, vielä on kovin varhaista ennustaa.