Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat: Itsensätyöllistäjille mahdollisuus työehtosopimustoimintaan

9.10.2018

Journalistiliiton ja Akavan Erityisalojen 9.10.2018 julkaisema tiedote työministeri Jari Lindströmin koolle kutsuman työntekijä- ja työnantajapuolten pyöreän pöydän tapaamisen jälkeen:

Näennäisesti itsenäisille ammatinharjoittajille tulee sallia mahdollisuus neuvotella omista työehdoistaan kollektiivisesti.

– Yhä enemmän on olemassa eurooppalaisia esimerkkejä, joissa on hyväksytty itsensätyöllistäjien kollektiivinen neuvotteluoikeus työnteonehdoistaan. Tämän tulisi olla mahdollista myös Suomessa, sanoo Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

 

– EU:n kilpailuoikeus antaa itsensätyöllistäjien työehtosopimustoimintaan tietyissä rajoissa mahdollisuuden, joka tulisi hyödyntää. Tes-toiminta on EU:n kilpailuoikeuden mukaan mahdollista ”toimeksiantajistaan riippuvaisille, palkansaajaan rinnastettavassa tilanteessa oleville eli näennäisesti itsenäisille ammatinharjoittajille”, toteaa Akavan Erityisalojen edunvalvontayksikön päällikkö Helena Lamponen.

 

Yleisradion freelancereiden Yhtyneet-työehtosopimuksessa on jo neuvoteltu ja sovittu myös toimeksiantoperusteisen työn palkkioperusteita.

Itsensätyöllistäjien ja erityisesti av-käännösalan neuvottelutoiminta oli teemana tänään työntekijä- ja työnantajapuolen ns. pyöreän pöydän tapaamisessa, jonka olisi kutsunut koolle työministeri Jari Lindström.

 

Tapaamisen taustalla oli nopeasti muuttunut tilanne av-käännösalalla. Kääntäjistä osa on työsuhteisia, osa työsuhteisia freelancereita ja osa yrittäjiä tai ammatinharjoittajia. Työsuhteessa tehtävä käännöstyö on vähentynyt. Työtä tarjotaan alihankintana ja kääntäjien palkkiotaso on alentunut merkittävästi. Käännöspalveluja tarjoavien yritysten näkökulmasta muun muassa ulkomaisten alustatoimijoiden tulo alalle on heikentänyt yritystoiminnan edellytyksiä.

 

Nykyinen av-käännöstoimistojen työehtosopimus on voimassa 31.1.2019 saakka. Työehtosopimus koskee työsuhteisia työntekijöitä ja myös työsuhteisia freelancereita. 

 Viime työehtosopimusneuvotteluissa työntekijäjärjestöt esittivät työehtosopimuksen soveltamisen laajentamista toimeksiantoperusteella työtä tekeviin freelancereihin, jotka tekevät työtään työntekijöihin rinnastettavassa tilanteessa.

 

– Asia kariutui työnantajatoimistojen yllättävän vahvaan vastustukseen, jota perusteltiin kilpailuoikeuden asettamilla rajoitteilla. Ennen neuvotteluja käydyissä keskusteluissa toimistot olivat kuitenkin itse esittäneet tämän asian ottamista käsittelyyn. Mielestämme asia tulisi ottaa uudelleen neuvottelupöytään seuraavalla kierroksella, sanovat Petri Savolainen ja Helena Lamponen.

 

Mukaan työ- ja elinkeinoministeriön keskusteluun oli kutsuttu työntekijäjärjestöistä Journalistiliitto, Akavan Erityisalat ja sen jäsenyhdistys Käännösalan asiantuntijat sekä työnantajapuolelta Medialiitto. Alan yrityksistä paikalla olivat BTI Studios Oy, Pre-Text Oy ja Stellar Text Oy. Lisäksi tilaisuuteen osallistuivat työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston edustajat.

 

Lisätiedot:

Petri Savolainen

edunvalvontajohtaja

Suomen Journalistiliitto ry

Puh. 358 50 534 24 85

petri.savolainen@journalistiliitto.fi

Helena Lamponen

edunvalvontayksikön päällikkö Puh. 0201 235 352

helena.lamponen@akavanerityisalat.fi

 

Lähde: SJL, AE