Av-kääntäjillä ja työnantajilla vastakkaiset neuvottelutavoitteet

20.12.2017

Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat ovat julkaisseet tiedotteen meneillään olevista av-käännöstoimistojen työehtosopimusta koskevista neuvotteluista. Tiedote on alla kokonaisuudessaan.

 

 


4. joulukuuta alkaneet neuvottelut av-käännöstoimistojen työehtosopimuksesta jatkuivat tänään. Neuvotteluosapuolten esitykset ovat kaukana toisistaan.

Tapaamiseen osallistui kääntäjiä, heitä edustavat ammattiliitot eli Suomen Journalistiliitto (SJL) ja Akavan Erityisalat (AE) sekä edustajat työnantajapuolelta eli käännöstoimistoista.

 

Työntekijäpuoli on esittänyt muun muassa työssäjaksamisen turvaamista sillä, että työn päivittäinen määrä voisi olla enintään 250 repliikkiä tai 25 minuuttia ykköskäännöstä päivässä. Myös työtehtävien vaativuuserot on työntekijäjärjestöjen mielestä syytä määritellä työehtosopimuksessa nykyistä selkeämmin.

 

SJL:n ja AE:n tavoitteena on myös määritellä sopimuksessa ei-työsuhteisia näennäisyrittäjiä koskevat hankintapalkkiot. Lisäksi liitot ovat esittäneet, että tessin nimi muutettaisiin nykyisestä av-käännöstoimistojen työehtosopimuksesta av-käännösalan työehtosopimukseksi.

 

Työnantajan palkkaesitys ei yleisen linjan mukainen

 

Työnantajat eivät olleet keskiviikon tapaamisessa halukkaita puuttumaan hankintapalkkioihin ja vaativuuseroihin. He eivät myöskään rajaisi työtahtia nykyistä tarkemmin eivätkä muuttaisi sopimuksen nimeä. Toimistot esittivät myös, että kytkentä Yhtyneet-sopimukseen poistettaisiin työehtosopimuksesta.

 

- Sopimuksen erityissisältöä koskevat esitykset ovat meillä ja työnantajapuolella vastakkaiset, kiteyttää Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

 

Työnantaja toi pöytään esityksensä palkoista, joita korotettaisiin yhteensä 2,6 prosenttia vuosina 2018 ja 2019.

 

-Esitys ei ole yleisen linjan mukainen. Ennen kuin tekstikysymyksissä on edetty, emme ota sen enempää kantaa korotustasoihin, Savolainen kommentoi.

 

Tekstimuutokset pitkän sopimuskauden ehtona

 

Noin kahden vuoden sopimuskaudesta osapuolet ovat toistaiseksi samoilla linjoilla. Akavan Erityisalojen edunvalvontayksikön päällikkö Helena Lamponen kuitenkin huomauttaa, että SJL:n ja AE:n esittämät tekstimuutokset ovat edellytyksenä kaksivuotiselle sopimukselle.

 

-Jos emme saisi esittämiämme tekstejä sopimukseen, olisi syytä puhua merkittävästi lyhyemmästä sopimuskaudesta, Lamponen sanoo.

 

Neuvottelut on tarkoitus saattaa loppuun tammikuun aikana. Liittojen hallinnot käsittelevät neuvottelutilannetta tammikuun kokouksissaan.

 

Nykyinen työehtosopimus päättyy 31. joulukuuta 2017, mutta sen ehtoja sovelletaan uuden neuvottelutuloksen syntymiseen saakka.

 

Lisätietoja:

edunvalvontajohtaja Petri Savolainen, puh.  050 534 24 85, Suomen Journalistiliitto

edunvalvontayksikön päällikkö Helena Lamponen, puh. 040 631 7660, Akavan Erityisalat


 

Lähde: Journalistiliitto, Akavan Erityisalat.