Av-kääntäjien vetoomus BTI Studios Oy:lle ja SDI Media Oy:lle freelancerien palkkioiden puolesta

29.3.2016 klo 15:00

BTI Studiosin ja SDI Median kääntäjät ovat Ylen ja MTV:n tarjouskilpailujen alla toimittaneet käännöstoimistoille vetoomuksen, jossa vaaditaan freelancerien palkkioiden nostamista työsuhteisesta työstä maksettavien korvausten tasoiseksi. Vetoomuksen on allekirjoittanut 65 BTI Studiosille ja SDI Medialle työskentelevää kääntäjää.

 


Me BTI Studios Oy:n ja SDI Media Oy:n kääntäjät ja alihankkijat odotamme av-käännöstoimistojen työehtosopimuksen palkkiotason vaikuttavan käännöstoimistojen asiakkailleen tekemiin tarjouksiin.

 

Yleisradio Oy ja MTV Oy kilpailuttavat av-käännöshankintasopimuksensa kevään aikana. Kääntäjät ovat huolissaan siitä, vastaavatko BTI Studiosin ja SDI Median tarjoukset av-käännösalalla tehtävän ja teetettävän työn hintakehitystä, jonka suuntaviivoista on työehtosopimusneuvotteluissa yhdessä päätetty. Mikäli BTI Studios ja SDI Media aikovat tarjota asiakkailleen laadukkaita käännöksiä, niiden täytyy pystyä maksamaan kaikille kääntäjilleen korvauksia, jotka vastaavat vuonna 2015 neuvotellussa työehtosopimuksessa määriteltyä palkkiotasoa. Tämä tarkoittaa sitä, että niiden on neuvoteltava myös yrittäjäfreelancereidensa kanssa hinnoista, joilla päästään vastaavaan ansiotasoon.

 

Allekirjoittamalla työehtosopimuksen BTI Studios on osoittanut, millaiset työehdot ja ansiotason se itse hyväksyy Suomessa tehtävälle työsuhteiselle av-käännöstyölle. Kun täysin samaa työtä teetetään yrittäjäfreelancereilla, on palkkiotasossa otettava huomioon myös yrittäjän eläkevakuutus ja muut sivukulut. BTI Studios ei ole kuitenkaan osoittanut halukkuutta edes neuvotella palkkioista freelancerien kanssa. Sen sijaan se tarjoaa yhä omia listahintojaan, jotka jäävät murto-osaan työehtosopimuksen tasosta. Kun BTI Studios on lisäksi rajusti vähentänyt työsuhteisten kääntäjiensä määrää, syntyy kuva, että yhtiö ei ole aidosti sitoutunut työehtosopimuksen tavoitteena olevaan alan tervehdyttämiseen ja kaikkien sillä toimivien kääntäjien palkkioiden nostamiseen kohtuulliselle tasolle.

 

SDI Media osallistui vuosia kestäneisiin työehtosopimusneuvotteluihin alusta saakka, ja yhtiö on päässyt vaikuttamaan oleellisesti koko sopimuksen sisältöön. Siitä huolimatta se jätti sopimuksen allekirjoittamatta eikä näin ollen ole osoittanut todellista halua parantaa av-käännösalan tilannetta pitkälläkään aikavälillä. SDI Median tähänastinen toiminta ja hinnoittelu ovat päinvastoin olleet omiaan heikentämään alaa. Uusien tarjouskilpailujen alla kääntäjien kärsivällisyys on lopussa.

 

Jättäessään tarjouksensa tämän kevään tarjouskilpailuissa BTI Studiosilla ja SDI Medialla on mahdollisuus osoittaa haluavansa alan tervehdyttämistä, jota ne itsekin pitivät neuvotteluissa selvästi tarpeellisena. Käännöstoimistojen moraalinen velvollisuus parantaa av-käännösalan tilannetta ei saa enää jäädä toimistojen keskinäisen hintakilpailun ja siitä johtuvan alihinnoittelun jalkoihin, sillä kärsijöitä ovat ammattimainen av-käännöstoiminta, asiakkaat ja suuri yleisö. Ala nousee aallonpohjasta tehokkaimmin siten, että käännöstoimistot tekevät tarjouksensa neuvottelemansa työehtosopimuksen pohjalta.


65 BTI Studiosin ja SDI Median kääntäjää ja alihankkijaa