Vetoomus Ylelle kääntäjien työehtojen puolesta

15.1.2016

Radio- ja televisiotoimittajien liitto (RTTL) sekä sen jäsenyhdistykset Ylen ohjelmatyöntekijät (YOT) ja Freelance-ammattiosasto (FAO) ovat toimittaneet Ylelle vetoomuksen kääntäjien työehtojen puolesta.


Yle ei saa heikentää kääntäjien työehtoja

 

RTTL ja sen jäsenyhdistykset YOT ja FAO vetoavat Yleen, jotta se ei tekisi kääntäjien työehtoja huonontavia sopimuksia. Vetoomus on lähetetty Julkaisujen johtaja Ismo Silvolle ja Kääntämisen ja versioinnin päällikkö Christoffer Forssellille.

Radio- ja televisiotoimittajien liiton  saamien tietojen mukaan Ylen hankintasopimukset av-käännöstoimistojen kanssa ovat umpeutumassa ja uutta tarjouskilpailua ollaan järjestämässä. Tahdomme tässä yhteydessä muistuttaa, että av-käännösalalla on 1.5.2015 astunut voimaan työehtosopimus, jossa sovitaan myös käännöstoimistoissa Ylelle tehtävän käännöstyön ehdoista seuraavasti:

 "Yleisradio Oy:n käännöstöihin sovelletaan tämän työehtosopimuksen allekirjoitushetkellä voimassa ollutta tai sen jälkeen uudistettua Yhtyneet-työehtosopimusta. Soveltamisohje:  Yhtyneet-sopimusta on noudatettava työn vähimmäisehtoina kaikessa Yleisradiolle tehtävässä käännöstyössä riippumatta siitä, missä muodossa työtä teetetään: esimerkiksi aikapalkkaisena, suoritepalkkaisena tai alihankintana."

Työehtosopimuksen määräyksen tarkoituksena on  suojella kohtuullisia työehtoja jo useita vuosia mullistusten kourissa olleella av-käännösalalla ja välttää tilanne, jossa Ylen ohjelmien käännöksiä tehtäisiin toimistoissa Yhtyneet-sopimusta heikommilla työehdoilla.

Työehtosopimusneuvotteluja käytiin pitkään, ja neuvotteluihin lähteneet käännöstoimistot olivat loppuun saakka neuvottelupöydässä mukana esittämässä näkemyksiään ja toiveitaan. Tästä huolimatta yksi käännöstoimistoista, SDI Media, vetäytyi lopulta sopimuksen allekirjoittamisesta. Toinen käännöstoimisto, BTI Studios, on kiertänyt sopimusta irtisanomalla osan vakituisista kääntäjistään ja lisäämällä alihankintana teetettävien käännösten määrää. Lisäksi sopimuksen ehtojen soveltamisesta on ollut erimielisyyttä BTI Studiosin ja sopimusta valvovien liittojen kesken. RTTL ja sen jäsenyhdistykset  Ylen ohjelmatyöntekijät YOT ja Freelancer ammattiosasto FAO  vetoavat Yleen,   jotta se ottaisi edellä mainitut seikat huomioon eikä tekisi sopimuksia, joiden seurauksena se heikentäisi kääntäjien työehtoja.

 

Helsingissä 13.1.2016

 

Ari-Pekka Sirviö                       Hilla Blomberg                             Kirsi Mattila

puheenjohtaja RTTL                  puheenjohtaja YOT             puheenjohtaja FAO

 


 

Yle vastasi vetoomukseen 20.1.2016:

 

Vastine RTTL:n, YOT:n ja FAO:n vetoomukseen, ettei Yle heikentäisi kääntäjien työehtoja.

 

Yle on muutaman vuoden ajan hankkinut pienen osuuden av-käännöksistään ulkopuolisilta käännöstoimistoilta. Käännökset ovat olleet enimmäkseen niin kutsuttuja arkistokäännöksiä, eli valmiita käännöksiä, jotka on alun perin teetetty muiden kuin Ylen toimesta. Ylen työsuhteiset free- ja kk-palkkaiset kääntäjät ovat kuitenkin vuositasolla vastanneet vähintään 81%:sta Ylen käännöksistä.

Kuluvan kevään aikana kilpailutettava osuus Ylen käännöksistä on toisin sanoen pieni ja vastaa edellisinä vuosina hankittua määrää. 

Ylessä on tarkkaan seurattu av-käännösalan työmarkkinakeskustelua ja alan sopimusehtojen kehitystä. Ylelle on tärkeää, että käännökset tehdään ammatillisesti laadukkaasti ja sovituin ehdoin. Ylen tavoitteena ei ole heikentää av-kääntäjien asemaa. Edellytämme, että Ylelle käännöksiä toimittavat käännöstoimistot toimivat kestävin ammattieettisin ehdoin.

Christoffer Forssell

Päällikkö

Yle Kääntäminen ja versiointi

 


Lähteet: http://www.rttl.fi/?x103997=259081, http://www.rttl.fi/?x103997=259547

Ylen vastine lisättiin sivulle 21.1.2016.