BTI purkanut suuren määrän kääntäjien työsuhteita koeajan lopussa

14.9.2013

Broadcast Text Internationalin tytäryhtiö BTI International Oy on purkanut suuren määrän koeajalla olleiden kääntäjien työsuhteita juuri ennen kuin työsuhteet olisi jouduttu vakinaistamaan.

 

Av-kääntäjien sivuston saamien tietojen mukaan kuukausipalkkaisiksi otettujen kääntäjien työsuhde on purettu aivan neljän kuukauden koeajan lopussa. Lopputilin saaneiden määrä vastaa suurta osaa BTI Internationalin koko työvoimasta. Kääntäjille on tarjottu työn jatkumista sillä ehdolla, että he suostuvat siirtymään emoyhtiö Broadcast Text Internationalin YEL-velvollisiksi freelancereiksi.

 

Kääntäjien työsuhteiden purkamisesta huolimatta BTI rekrytoi edelleen aktiivisesti. Yhtiö on ollut Suomen Journalistiliiton ja Akavan Erityisalojen asettamassa hakusaarrossa ja ylityökiellossa viime vuoden marraskuusta asti. Sen tytäryhtiö BTI International on hakusaarrossa.

 

BTI International Oy perustettiin syyskuun 2012 lopussa, ja se on keskittynyt MTV Median saman vuoden lokakuussa ulkoistamien käännöspalveluiden tuottamiseen. MTV Medialta käännöstoimistoon liiketoimintakaupassa siirretyt kääntäjät esittivät tuoreeltaan epäilyksiä siitä, että tytäryhtiön elinkaari jäisi lyhyeksi ja käännöstyöt siirrettäisiin lopulta emoyhtiölle, jota eivät sitoneet samat sopimusehdot.

 

Liiketoimintakaupan jälkeen BTI Internationalista irtisanoutui 101 kääntäjää, jotka pelkäsivät työehtojensa ja ansiotasonsa huononevan merkittävästi. BTI Oy:n ja BTI International Oy:n toimitusjohtaja Paula Kaurismäki ja konsernin liiketoimintajohtaja Henry Wikrén ottivat epäilyihin kantaa avoimessa kirjeessä, jossa he lupasivat kääntäjille vakituisia kokopäiväisiä työpaikkoja ja kiistivät tiedot heikosta palkkatasosta, vaikka toimiston tarjoamat palkat eivät olleet voimassa olleen työehtosopimuksen mukaisia. Kääntäjien ja toimiston välisessä vuoropuhelussa Wikrén korosti pitävänsä kuukausipalkkaisuutta alan trendinä. Epäilyt vaatimuksesta lähes 30 ohjelmaminuutin päiväkohtaiseen käännösnopeuteen kiistettiin.

 

Äskettäiset työsuhteiden purkamiset vaikuttavat tuovan lisää pontta BTI Internationalista lähteneiden kääntäjien epäilyille siitä, että työ tytäryhtiössä olisi jatkunut edes heikentynein ehdoin. Myös tieto toimiston käännösnopeusvaatimuksista vaikuttaa vahvistuneen.

 

Broadcast Text International on Euroopan suurimpia av-käännöstoimistoja. Yhtiö siirtyi vastikään yhdysvaltalaisen riskisijoitusyhtiö Carlyle Groupin omistukseen. Käännöstoimisto oli kuulunut vuodesta 2008 ruotsalaiselle Valedo Partners -riskisijoitusyhtiölle, ja se on tuottanut Suomessa huomattavan hyvää voittoa. Broadcast Text International ei ole osallistunut meneillään oleviin av-käännöstoimistojen työehtosopimusneuvotteluihin, joilla pyritään takaamaan kääntäjille riittävä ja koulutusta vastaava ansiotaso. 101:n BTI Internationalista irtisanoutuneen kääntäjän lisäksi kymmenet freelancerit ovat jättäneet emoyhtiön lyhyen ajan sisään.

 

 

Teksti: Jukka Sorsa

Lähteet:

M&M: MTV Media luopuu käännöstoiminnasta

SJL: Järjestötoimet BTI:tä ja BTII:tä vastaan

BTI: Avoin kirje freelancereille

M&M: BTI korottaa tarjoustaan irtisanoutuneille

SJL: BTI tarjoaa alle vähimmäispalkan

BTI:ltä koeajalla irtisanotun blogikirjoitus

 

 

Artikkelia on tarkennettu 23.9.2013: BTI purki koeajalla olleiden työsuhteita, ja kyse ei ollut irtisanomisista.