Opiskelijajärjestöjen kannanotto av-käännösalan tilanteeseen

12.11.2012

Opiskelijajärjestöt ilmaisivat mielipiteensä av-käännösalan tilanteesta julkaisemalla allaolevan kannanoton.

Viimeaikainen keskustelu ja uutisointi av-käännösalan entisestään heikentyneestä tilanteesta ei valitettavasti yllättänyt meitä käännösalan opiskelijoita. Erityisesti uutiset MTV Median ulkoistuspäätöksestä sekä Netflix-palvelun välinpitämättömästä asenteesta tekstityksien laatua kohtaan ovat masentavaa luettavaa alalle valmistuvien tulevien ammattilaisten näkökulmasta.

Av-käännösalaa onkin jo pitkään leimannut asiantuntijuuden ja koulutuksen väheksyminen, mikä näkyy konkreettisesti pieninä palkkoina, pakkoyrittäjyytenä ja kurjina työoloina. Karua kieltään puhuu myös se, ettei alalle ole kovista yrityksistä huolimatta saatu kaikkia sitovaa työehtosopimusta. Kuka haluaa valmistua alalle, jossa vaivalla hankittua ammattitaitoa ei arvosteta, ja palkka saattaa yhtäkkiä pudota alle kolmannekseen entisestä?

Suomalaiset lukevat päivittäin huomattavia määriä käännettyjä tekstejä. Käännöstöiden teettäminen työn halvimmin tekevällä kielitaitoisella ihmisellä johtaa suomen kielen köyhtymiseen.

Kääntäjän tärkeimpiä tehtäviä on olla suomen kielen ammattilainen, joka tuntee erityisesti äidinkielensä perin pohjin ja pystyy rikastuttamaan sitä. Ammattitaidottoman tekstittäjän töistä paistaa läpi käännettävän kielen rakenteita ja ilmaisutapoja.

Tekstittäminen on haastavaa ja luovuutta vaativaa työtä, johon tarvitaan asiantuntijuutta ja tiedonhakutaitoja. Yliopistokoulutettujen joukosta kääntäjä onkin poikkitieteellinen osaaja, ns. ”jokatieteen maisteri”. BTI:n kaltaiset yritykset, jotka pyrkivät tuottamaan tekstityksiä liukuhihnalta, eivät väheksy ainoastaan ammattilaisia vaan myös koko työn vaativuutta.

Tekstitysten tehtailu pienillä palkkioilla ja kireällä aikataululla tekee laadukkaiden tekstitysten tekemisen käytännössä mahdottomaksi. Olemme yhtä mieltä yliopistojen opettajien kanssa siitä, että huonojen käännösten tarjoaminen on myös katsojan aliarviointia. Tekstittäjän huonosta palkasta ei kärsi vain tekstittäjä itse vaan myös ohjelman katsoja. Huono käännös saa hyvänkin ohjelman tuntumaan lattealta.

Me allekirjoittaneet ainejärjestöt paheksumme av-käännösalan nykyistä kehitystä, jossa yrityksien suuret voitot vedetään alihankkijoina toimivien tekstittäjien selkänahasta. Vielä toistaiseksi yliopistoissa on motivoituneita av-kääntäjiksi tähtääviä opiskelijoita, mutta kuinka kauan opiskelijoita vielä kiinnostaa valmistuminen alalle, jossa vallitsevat näin huonot työolot? Vaarana on, että Suomen television totutun laadukkaat käännökset jäävät tämän myllerryksen myötä historiaan.

Haluamme myös osoittaa tukemme MTV Median irtisanoutuneille tekstittäjille. He osoittavat esimerkillään myös meille opiskelijoille, että kaikkeen ei tarvitse, eikä pidä suostua.

Kääntöpiiri ry, kääntäjäopiskelijoiden ainejärjestö, Turun yliopisto
Skandica ry, pohjoismaisten kielten ainejärjestö, Turun yliopisto
Anglica ry, englantilaisen filologian opiskelijoiden ainejärjestö, Turun yliopisto
Forum Romanum ry, ranskan ja romanian kielten ainejärjestö, Turun yliopisto
Mañana ry, espanjan kielen ja kääntämisen opiskelijoiden ainejärjestö, Turun yliopisto
Pappagallo ry, italian kielen ainejärjestö, Turun yliopisto
Kanta ry, suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestö, Turun yliopisto
Humanitas ry, Humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden edunvalvontajärjestö, Turun yliopisto
KouKi ry, kääntämisen ja tulkkauksen opiskelijoiden ainejärjestö, Helsingin yliopisto
Siula ry, suomen ja sen sukukielten opiskelijoiden ainejärjestö, Helsingin yliopisto
Bouffe ry, ranskalaisen filologian opiskelijoiden ainejärjestö, Helsingin yliopisto
Daina ry, balttilaisten kielten ja kulttuurien opiskelijoiden ainejärjestö, Helsingin yliopisto
Divina Compagnia ry, italialaisen filologian opiskelijoiden ainejärjestö, Helsingin yliopisto
Saga rf, pohjoismaisten kielten opiskelijoiden ainejärjestö, Helsingin yliopisto
Setenta ry, iberoromaanisten kielten opiskelijoiden ainejärjestö, Helsingin yliopisto
SUB ry, englantilaisen filologian opiskelijoiden ainejärjestö, Helsingin yliopisto
Lingtwisti ry, kääntäjäopiskelijoiden ainejärjestö, Itä-Suomen yliopisto
Godis ry, ruotsinkielen opiskelijoiden ainejärjestö, Itä-Suomen yliopisto
Echo ry, englanninkielen opiskelijoiden ainejärjestö, Itä-Suomen yliopisto
Transla ry, käännöstieteiden opiskelijoiden ainejärjestö, Tampereen yliopisto
Lexica ry, kieltenopiskelijoiden ainejärjestö, Tampereen yliopisto
Verba ry, uusien kielten opiskelijoiden ainejärjestö, Oulun yliopisto
Suma ry, suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestö, Oulun yliopisto
Övertäjät ry, kieltenlukijoiden ainejärjestö, Vaasan yliopisto
Magna Carta ry, englannin kielen lukijoiden ainejärjestö, Jyväskylän yliopisto

 

 


Allekirjoittajalista päivitetty 11.12.2012.