Ajankohtaista

Suomessa toimiville tv-kanaville on lähetetty kolmensadan av-kääntäjän allekirjoittama vetoomus:
BTI International Oy yrittää rikkoa Suomen Journalistiliiton ja Akavan Erityisalojen 20.11. asettamaa hakusaartoa. Journalistiliitto julkaisi asiasta tiedotteen 13.12.2012.
Kääntäjiä edustavat liitot ovat avanneet keskustelut av-käännösalan työehdoista SDI Median kanssa. Työtaistelutoimet BTI:tä vastaan jatkuvat toistaiseksi.
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto on ilmaissut tukensa av-kääntäjille. Liitto kehottaa jäseniään tarkkaavaisuuteen, mikäli heille tarjotaan av-käännösalan työehtosopimukset alittavia töitä.
Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat ovat asettaneet av-kääntäjien työehtokamppailussa vastaan hangoitelleen käännöstoimiston hakusaartoon ja ylityökieltoon.
Yleisradion av-kääntäjät vaativat av-käännösalalle parempia työehtoja ja vetoavat alan toimistoihin työehtosopimuksen allekirjoittamiseksi.
Opiskelijajärjestöt ilmaisivat mielipiteensä av-käännösalan tilanteesta julkaisemalla allaolevan kannanoton.
134 toimistofreetä on allekirjoittanut julkilausuman, jossa varoitetaan koko alan ajautumisesta palkkakuoppaan ja tuetaan irtisanoutuneita av-kääntäjiä.
BTI International Oy:n 98 irtisanoutunutta kääntäjää ovat laatineet entiselle työnantajalleen avoimen kirjeen.
Broadcast Text International on tarjonnut MTV Medialta liikkeenluovutuksessa siirretyille kääntäjille uutta sopimusta. Tarjous tehtiin ammattiliittojen ohi kesken sopimuskauden, ja se koski sekä lokakuun irtisanoutumisten jälkeen BTI:lle jääneitä kääntäjiä että osaa irtisanoutuneista.
RSS ATOM