Yliopistot paheksuvat MTV Median ulkoistuspäätöstä

18.10.2012

JULKILAUSUMA
MTV3:n päätöksestä ulkoistaa tekstittäminen BTI:lle

Yliopistojen kääntämisen ja tulkkauksen opettajat ja tutkijat kritisoivat MTV3:n päätöstä ulkoistaa käännöstoimintansa yritykseen, joka polkee alan hintoja, rapauttaa käännöstoimintaa ja vie pohjan alan asiantuntijoiden koulutukselta. Broadcast Text International (BTI) toimii paikallisesta sopimuskulttuurista piittaamatta ja käyttää opiskelijoita hyväkseen.

MTV3 aliarvioi katsojiensa tarpeita ulkoistamalla katsojien kannalta merkityksellisen toiminnon. Yliopistojen opettajat ja tutkijat eivät hyväksy MTV3:n päätöstä ulkoistaa tekstitys alihintaa kääntäjilleen maksavaan yritykseen. Katsojien ja samalla mainostajien menettäminen ei kuitenkaan voi olla MTV3:n edun mukaista. MTV3:n etu ei myöskään voi olla menettää päteviä työntekijöitään.

Tekstittäminen on monipuolista asiantuntemusta vaativaa toimintaa. Kun asiantuntemuksesta ei haluta maksaa, tekstitysten laatu kärsii. Ruututekstit muodostavat Suomessa merkittävän osan päivittäin luetuista teksteistä, ja käännösten laatu on osaltaan pitänyt huolta suomalaisten hyvästä lukutaidosta. Tekstitysten pitää olla myös jatkossa ammattitaidolla tehtyjä ja tästä ammattitaidosta on syytä maksaa kunnon korvaus. Tekstittäminen edellyttää taustatyön tekemistä, laaja-alaista kulttuurintuntemusta ja erinomaista kuvan, sanan ja äänen muodostaman kokonaisuuden viestintätaitoa.

Yliopistoissa on vankkaa työmarkkinoiden tarvitsemaa asiantuntemusta. Yliopistot kouluttavat alalle laatutietoisia kääntäjiä, joiden pitäisi työelämässä päästä koulutusta vastaavalle ansiotasolle. Ammattitaidosta kannattaa maksaa.

On korkea aika pohtia, miten (pakko)yrittäjiksi valmistuville nuorille ja jo ammattia harjoittaville kääntäjille taataan riittävä toimeentulo alalla, jolla kansainväliset suuryritykset (esim. BTI) menestyvät erittäin hyvin, mutta alihankkijoina toimivat suomalaiset pienyrittäjät kurjistuvat ja joutuvat siirtymään muille aloille tai hakeutumaan uudelleenkoulutukseen. Tämä ei liene kansantaloudellisesti ajatellen toivottava kehityssuunta.

Vaadimme, että mediatalot tekevät edelleen osansa suomalaisen sivistyksen vaalimisessa ja että kaikki mediatalot kiinnittävät tekstittämiseen ja av-kääntäjien palkkioihin sekä tekstittäjien työolosuhteisiin jatkossa tarkemmin huomiota.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton opettajat ja tutkijat
Kristiina Abdallah, pj, yliopistonlehtori, Vaasan yliopisto
Tuija Kinnunen, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

sekä

Minna Ruokonen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
Mari Pakkala-Weckström, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Kristiina Taivalkoski-Shilov, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Minna Kumpulainen, tutkija, Itä-Suomen yliopisto
Tutta Turpeinen, yliopisto-opettaja, Itä-Suomen yliopisto
Pekka Kujamäki, professori, Itä-Suomen yliopisto
Anne Männikkö, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto
Liisa Tiittula, professori, Helsingin yliopisto
Gun-Viol Vik-Tuovinen, yliopistonlehtori, Vaasan yliopisto
Liisa Vossschmidt, yliopistonlehtori, Vaasan yliopisto
Anu Viljanmaa, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto
Riitta Oittinen, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
Annikki Liimatainen, professori, Tampereen yliopisto
Kaisa Koskinen, professori, Itä-Suomen yliopisto
Outi Veivo, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto
Leena Salmi, yliopistonlehtori, Turun yliopisto
Sirkku Aaltonen, professori, Vaasan yliopisto
Martina Natunen, lehtori, Itä-Suomen yliopisto
Stina Ojala, tutkija, Turun yliopisto
Jaana Puskala, yliopistonlehtori, Vaasan yliopisto
Esa Penttilä, professori, Tampereen yliopisto
Meri Päivärinne, tutkija, Helsingin yliopisto
Riitta Jääskeläinen, professori, Itä-Suomen yliopisto
Tytti Suojanen, lehtori, Tampereen yliopisto
Leena Kolehmainen, professori, Itä-Suomen yliopisto
Päivi Stöckell, lehtori, Tampereen yliopisto
Irmeli Helin, professori, Turun yliopisto
Hannu Kemppanen, professori, Itä-Suomen yliopisto
Outi Paloposki, professori, Turun yliopisto

lähde: Facebookin Käännöstiede-ryhmä